Uproszczona technika uprawy StripTill
» zalety techniki uprawy Strip-Till

Jednoczesne stosowanie uprawy i siewu w systemie Strip-Till,jak również płodozmianu i poplonów niesie za sobą wiele korzyści natury agrotechnicznej takich jak:
  • zabezpieczenie gleby przed erozją wietrzną i wodną
  • lepsza ochrona zasobów wody w glebie
  • podnoszenie z roku na rok żyzności gleby - większa ilość substancji organicznej, poprawa struktury gleby ( porowatość – system korzenny)
  • pomoc w zwalczaniu niektórych powracających problemów dotyczących występowania chwastów czy chorób – odpowiednio dobrany płodozmian
  • lepsza ochrona gleby przed utratą (wymyciem) przyswajalnych dla roślin form składników pokarmowych, szczególnie azotanów
Obok kwestii stricte związanych z podnoszeniem jakości gleby i lepszym gospodarowaniem zasobami wodnymi mamy jeszcze cały szereg innych zalet techniki uprawy Strip-Till związanych bezpośrednio z rentownością i organizacją prac w gospodarstwie tj.:
  • osiąganie takich samych lub wyższych plonów - w porównaniu do tradycyjnego systemu uprawy
  • obniżanie kosztów produkcji - dzięki zmniejszeniu liczby zabiegów agrotechnicznych oraz ilości potrzebnych maszyn
  • możliwość skorzystania z dopłat rolnośrodowiskowych przy stosowaniu międzyplonów i płodozmianu
  • oszczędność czasu - dzięki czemu możliwe jest zachowanie terminów agrotechnicznych
  • ograniczenie problemów związanych z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej
wróć do działu
Agrikol Sp. z o.o.

Podarzewo 1
62-010 Pobiedziska

tel. +48 61 817 70 87
fax +48 61 815 38 23