Agrikol

Zarząd spółki AGRIKOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podarzewie niniejszym informuje o zamiarze połączenia spółki AGRIKOL sp. z o.o. jako spółki przejmowanej ze spółką „ROLCHAMP” sp. z o.o. jako spółką przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Zarząd spółki AGRIKOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia wraz z załącznikami.

plan połączenia w formacie PDF

Nowoczesne rolnictwo potrzebuje kompletnych rozwiązań – my takie dajemy:


Zapraszamy do współpracy!Agrikol Sp. z o.o.

Podarzewo 1
62-010 Pobiedziska

tel. +48 61 817 70 87
fax +48 61 815 38 23